“WBC มวยไทย” ร่วมกับ “ดอยตุง” ทำเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทย “นายขนมต้ม” โชว์ผ้าทอมือลายไทยสู่ศิลปะการต่อสู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

พ.อ.ธนพล กับ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

“WBC มวยไทย” สมาคมกีฬามวยไทยภายใต้การนำของ World Boxing Council สถาบันกีฬามวยอาชีพชั้นนำของโลก ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก มีพันธกิจในการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นนำของโลก และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป ได้ร่วมกับ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทย “นายขนมต้ม” ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม ตำนานนักมวยไทย และส่งเสริมศิลปะมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้ขจรไปทั่วโลก จากความเชื่อมั่นในนโยบายเดียวกัน คือ การสร้างความยั่งยืนในสังคมควบคู่กับการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับเข็มขัด WBC มวยไทย นายขนมต้มนี้ ดอยตุงได้ออกแบบลวดลายและผลิตผ้าทั้งหมดด้วยการทอมืออย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การปั่นด้ายไปจนถึงขึ้นรูปแบบของลวดลาย ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จากนั้น WBC มวยไทย จึงนำผ้าทอไปทำเป็นเข็มขัด “นายขนมต้ม” เพื่อเป็นรางวัลพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม ตำนานนักมวยไทยผู้มีชื่อเสียงในเชิงมวยเป็นที่เลื่องลือ ซึ่งทั้งคนไทยและคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเป็นรางวัลที่จะมอบให้แก่นักมวยที่ชนะในรายการแข่งขันระดับประเทศที่จะจัดขึ้นเป็นพิเศษในประเทศต่างๆ

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหาร WBC มวยไทย เล่าถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มวยไทยเป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งได้ผสมผสานวัฒนธรรมกับการกีฬาได้อย่างกลมกลืนและเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับความยอมรับจากทั่วโลก จนปัจจุบันมวยไทยมิได้เป็นเพียงกีฬาประจําชาติของประเทศไทยอีกต่อไป แต่กลายเป็นกีฬาสากลระดับโลกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “มวยไทย” ซึ่ง WBC มวยไทย เป็นสมาคมกีฬามวยไทยระดับนานาชาติที่ได้รับความยอมรับและความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปัจจุบัน จึงอยากใช้แบรนด์ระดับโลกที่มีอยู่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และเห็นว่าหากได้ผนึกกำลังกับองค์กรระดับประเทศอย่าง “ดอยตุง” ก็จะช่วยให้เกิดพลังขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี จึงได้หารือกับ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือกัน ซึ่งต่างเห็นพ้องกันว่าโครงการนี้จะช่วยก่อให้เกิดกระแสความนิยมในวัฒนธรรมของชาติไทยบนเวทีโลกขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน

สำหรับที่มาของการจัดทำเข็มขัด“นายขนมต้ม” เป็นผลงานพิเศษชิ้นแรกขึ้น ก็เนื่องมาจากท่านเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งวงการมวยไทย และเป็นตำนานยอดนักมวยของชาวไทยโดยแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ท่านจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้ว ท่านยังได้แสดงพลังอำนาจของศิลปะมวยไทยและคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวต่างชาติอีกด้วย จึงควรอย่างยิ่งที่เราควรจะเชิดชูเกียรติท่านให้คนทั่วโลกรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าเข็มขัด “นายขนมต้ม” นี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมไทยและกีฬาประจำชาติไทยที่ดีไซเนอร์และช่างฝีมือชาวดอยตุงร่วมกันทำ ดังนั้น เข็มขัด WBC มวยไทย “นายขนมต้ม” นี้ จึงเป็นการสร้างสรรค์งานฝีมือที่มีดีไซน์เหนือกาลเวลาที่มีคุณค่าในเวทีระดับโลก มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย และที่สำคัญคือ ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสะท้อนหัวใจสำคัญคือ การสร้างความยั่งยืนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมของไทย ควบคู่กับการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ผมหวังว่าเข็มขัด WBC มวยไทย “นายขนมต้ม” นี้ และเรื่องราวเบื้องหลังจะเป็นนิยามใหม่ของคำว่า “ที่สุด” ของวงการกีฬายุคปัจจุบัน

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธาน WBC Muaythai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *