“WBC ประเทศไทย” แต่งตั้ง ผู้ตัดสินชุดใหม่ “ธาวุฒิ” นำทีม ,“อนันต์ – วัชรินทร์” ร่วมแจม

พล.ต.อ.โกวิท กับ พ.อ.ธนพล

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยแห่งเอเชีย และ ประธานสภามวยโลก มวยไทย แต่งตั้งกรรมการผู้ตัดสินชุดใหม่ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหารอย่างละเอียดถี่ถ้วน จากผู้สมัครจำนวนมาก พิจารณาจากความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจากบุคคลวงการมวย โดยมี 5 กรรมการใหม่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ , ส.ต.อ.วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ , ดร.นาคิน คำศรี , ดร.ภานุ กุศลวงศ์ และ ปริญ หาญธนะบูรณ์

รศ.ดร.ธาวุฒิ
เมื่อเวลา 9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่สำนักงานสภามวยแห่งเอเชีย ถ.พหลโยธินซอย 3 กรุงเทพฯ มีการสัมมนากรรมการสภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia) และ สภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) ชุดใหม่ ประจำปี 2566 โดย “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานตลอดชีพเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ “เสธ.จั๊ก” พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ 

ทั้งนี้กรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้รวม 18 คน ประกอบด้วย รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ เป็นประธาน , ผช.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ , พ.อ.พงษ์พันธุ์ รัตนสุนทร , นายชุมพล อินต๊ะยศ , มิสเตอร์โจเซฟ กวิลท์ , นายเชวง ครุฑเกตุ , พ.ท.สุภาพ บุญรอด , นายชัยนาท หาญวิเศษ , นายธนดล อยู่เบิก, นายธนภัทร์ เสือแก้ว , นายวิชาญ ทองใบ , นายธนวัฒน์ วงศ์สาสาร , นายรัฐชกร ดาราพันธุ์ สำหรับกรรมการใหม่ มี 5 คน คือ ผช.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ อดีตรองอธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ-ชัยภูมิ วิทยากรผู้ตัดสินกีฬามวย , ส.ต.อ.วัชรินทร์ รัชนิพนธ์ กรรมการสนามมวยเวทีลุมพินี กรรมการผู้ตัดสินยอดเยี่ยม กกท.2 ปี , ดร.นาคิน คำศรี รองคณบดี ม.บูรพา , ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรผู้ตัดสินกีฬามวย และ นายปริญ หาญธนะบูรณ์ กรรมการสนามมวยเวทีราชดำเนิน

ผช.ดร.อนันต์
พ.อ.ธนพล เปิดเผยว่า “กรรมการผู้ตัดสินทุกท่านในชุดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่องค์กรให้ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อะไรที่องค์กรสามารถสนับสนุนได้จะผลักดันอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจากการทำงาน เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพสูงสุด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกครอบครัว WBC ต่อจากนี้ไปท่านคือส่วนหนึ่งขององค์กรระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก”

รศ.ดร.ธาวุฒิ เผยว่า “กฎกติกาของมวยสากล เราจะอ้างอิงตามสถาบันหลักคือ สภามวยโลก (WBC) ส่วนมวยไทย เราจะยึดหลักตาม พรบ.กีฬามวย 2542 แต่จะมีระเบียบปฏิบัติของ WBC MuayThai เข้ามาเพิ่มเติมตามมาตรฐานของ WBC ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัยของนักมวยเป็นหลัก”

ด้าน ผช.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ กล่าวว่า “ตนเองแม้จะผ่านงานมวยต่างๆมาอย่างมากมายกว่า 30 ปี แต่จะไม่ทำตนเป็นน้ำที่เต็มแก้ว จะพยายามใช้ความรู้ความสามารถปรับใช้กับ WBC อย่างเต็มที่ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ WBC”

ในขณะที่ “ส.ต.อ.วัชรรินทร์” กรรมการชื่อดังในหน้าสื่อโทรทัศน์และออนไลน์อยู่ในปัจจุบัน เผยว่า “ต้องขอขอบคุณ WBC ที่ให้โอกาสในตนได้ทำหน้าที่ในระดับอินเตอร์มากขึ้น คิดว่าการทำงานกับ WBC จะมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากรุ่นพี่ๆ อย่างแน่นอน”  

ทั้งนี้กรรมการชุดนี้ จะทำงานทั้ง 2 ประเภทกีฬา คือ มวยสากล และ มวยไทย ทั้งมวยชาย-มวยหญิง รวมถึงมวยอาชีพ มวยสมัครเล่น และมวยเยาวชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส.ต.อ.วัชรินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *