“WBC” ประกาศเชิดชูเกียรติยิ่งใหญ่ “บิ๊กโก” เป็นสมาชิกสภาสูงสุดตลอดกาล

สภามวยโลก (WBC) สถาบันกีฬามวยอันดับหนึ่งของโลกที่มีสมาชิกมากถึง 168 ประเทศ ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ให้เป็นสมาชิกสภาสูงสุดตลอดกาลของสภามวยโลก (WBC Supreme Council lifetime member) ด้วยคุณงามความดีที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้แก่วงการมวยไทยและมวยสากลมาอย่างยาวนาน และช่วยส่งเสริมให้วงการมวยของประเทศไทยไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดนี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสภามวยโลก “wbcboxing.com” ได้เผยแพร่การประกาศเกียรติคุณยกย่อง “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก (WBC) และประธาน “สภามวยโลก มวยไทย” (WBC MuayThai) ให้เป็นสมาชิกสภาสูงสุดตลอดกาลของสภามวยโลก จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสภามวยโลกครั้งล่าสุด ที่มีมิสเตอร์มัวริซิโอ สุไลมาน (ชาวเม็กซิกัน) เป็นประธาน

สำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสภามวยโลกได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรและวงการมวยโลก โดย “บิ๊กโก” เป็นผู้นำกีฬามวย 2 ประเภท คือทั้งมวยไทยและมวยสากล โดยในส่วนของมวยไทย เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน “สภามวยโลกมวยไทย” ทำให้มวยไทยสร้างชื่อเสียงจนเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลกครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพ ขณะที่มวยสากลซึ่งได้บริหารงานร่วมกับ “ดร.โฮเซ่ สุไลมาน” (อดีตประธาน WBC) จนมาถึงรุ่นลูก “มิสเตอร์มัวริซิโอ สุไลมาน” (ประธาน WBC คนปัจจุบัน) โดยดำรงตำแหน่งรองประธานสภามวยโลก และประธานสภามวยแห่งเอเซีย (WBC Asia) ก็ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนนักมวยชาวไทยให้ขึ้นชกชิงแชมป์ระดับเอเชียจนได้ครองแชมป์โลกมาแล้วหลายต่อหลายคน

นอกจากนี้ ในด้านสังคม “บิ๊กโก” ยังได้ช่วยเหลืออดีตนักมวยหลายคนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการก่อตั้งโครงการ “WBC MuayThai Youth Cares” ที่มี น.ส.ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ (หลานสาว) เป็นประธานฯ เพื่อช่วยเหลือนักมวยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการเล่นกีฬามวยไทยอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยให้แก่เยาวชนในต่างแดนให้รู้จักค่านิยมและเอกลักษณ์มวยไทยที่ถูกต้อง


ด้านการทำงานกับสภามวยโลก “บิ๊กโก” เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถผสานงานกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี เคยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ WBC ที่ประเทศไทยถึง 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีความเป็นสากลและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะนำพานักมวยระดับโลกและบุคคลสำคัญในวงการมวยโลกมาร่วมงานอย่างสมเกียรติ ล่าสุดยังจัดงาน “WBC Night of Champions” ขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแชมป์โลก WBC ชาวไทย (ชาย-หญิง) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวม 20 คน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของแชมป์โลกชาวไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาแฟนมวยไปทั่วโลก

สำหรับประวัติการทำงานนั้น “บิ๊กโก” เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง ,รองอธิบดีกรมตำรวจ, เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, เลขาธิการสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *