ประชาสัมพันธ์ ผลวิจัยโปรแกรมการออกกำลังการด้วยท่ามวยไทย

กิจกรรมวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา