“ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” เตรียมจัดยิ่งใหญ่ 8-16 ม.ค.65 ที่สงขลา

“ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” เตรียมจัดยิ่งใหญ่ พร้อมยกระดับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ระหว่างวันที่ 8-16 ม.ค. 2565 จ.สงขลา

สมาคมกีฬาสูงอายุไทย ร่วมกับภาคี 14 แถลงความพร้อมจัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2 พร้อมยกระดับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565 ประกอบด้วย 14 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ณ จังหวัดสงขลา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ เป็นประธานการแถลงข่าว การแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้แทนจาก 14 ชนิดกีฬา เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

การแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและภาคีสมาคม 14 ชนิดกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์โครงการการแข่งขันกีฬาสูงอายุระดับประเทศและวิวัฒนาการของกีฬาผู้สูงอายุในระดับสากล ตลอดจนเพื่อพัฒนามาตรฐานและศักยภาพนักกีฬาสูงอายุไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ


สำหรับสาระสำคัญในการแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา ในการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการแถลงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านสนามแข่งขัน สถานที่พัก ระบบการขนส่งต่าง ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส(โควิด-19) โดยทางจังหวัดได้ระดมบุคลากรทุกภาคส่วนของจังหวัดมาเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเข้ามาสนันบสนุนการแข่งขันนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เกิดการขยับให้กระฉับกระเฉงไปจนถึงการเล่นกีฬา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาสูงอายุระดับประเทศ จึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและโอกาสในการเพิ่มกิจกรรมทางกายรวมถึงการฝึกซ้อมกีฬาในชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุ และยังเป็นการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจให้ประชากรทุกกลุ่มวัย หันมาให้ความสนใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพกายและใจของตนตั้งแต่วันนี้
การแข่งขันกีฬา “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565
ณ จังหวัดสงขลา เมืองกีฬา ประกอบด้วย 14 ชนิดกีฬาและ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วยกรีฑา แข่งที่สนามติณสูลานนท์และสนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ แบดมินตัน จัดแข่งที่อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บาสเกตบอล จัดแข่งที่โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพาะกาย แข่งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ลีลาศ แข่งขันที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่. ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬาจิระนคร สนามพรุค้างคางและสนามติณสูลานนท์ เกทบอล แข่งขันที่สนาม 2 สนามติณสูลานนท์ กอล์ฟ แข่งขันที่สนามเซาท์เทอร์ฮิลล์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ เปตอง แข่งขันที่สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยทักษิณ เซปักตะกร้อ แข่งที่อาคารสุวรรณวงศ์ สนามจิระนคร
ว่ายน้ำ แข่งขันที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทเบิลเทนนิส แข่งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เทนนิส แข่งขันที่เทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ วู้ดบอล แข่งขันที่สนามกีฬากองบิน 56 และกีฬาสาธิต กระดานยืนพาย แข่งขันที่หาดชลาทัศน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสงขลา เมืองกีฬา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับการรับรองการแข่งขันจากสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (GAAPSF) เพื่อเป็นการนำกีฬามาเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสัญลักษณ์ของการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 คือ นางเงือก “สมิหลา” และมีคำขวัญประจำการแข่งขันในครั้งนี้ คือ “รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ” “The Smile of Friendship” ซึ่งมีความหมายถึง รอยยิ้มแห่งความสุขจากมิตรภาพของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 นี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยสามารถติดตามรับชมการแข่งขันทั้ง 14 ชนิดกีฬาได้ผ่านทางทีวีดิจิตอล ช่อง TSports7 และ ทาง YouTube ช่อง TBPA TV ตลอดการแข่งขัน

……………
Footage : แถลงข่าวการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *