ส.นักข่าวช่างภาพกีฬาฯ แจกทุนการศึกษา จัดคาราวาราคนกีฬา 2565 ไป จ.ศรีสะเกษ

                สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานแจกทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของสมาชิก ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้สมาชิกส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น. ด้าน “ไพฑูร ชุติมากรกุล” นายกสมาคมฯ เผยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาเตรียมจัดกิจกรรม “คาราวานคนกีฬา 2565” มอบลานกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านจะเนียว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 อีกด้วย

                 นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “รวมพลคนกีฬา” ในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี เพื่อสังสรรค์ปีใหม่ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานรวมพลคนกีฬาออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมแทน อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกเช่นเดิม โดยกำหนดมอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้อง 222 ราชมังคลากีฬาถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

                นายไพฑูร กล่าวอีกว่า สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา กรุณาส่งหลักฐานในการขอทุน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรสมาชิกสามัญของสมาคม, 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และบุตร-ธิดา ที่จะรับทุน (กรณีแยกบ้านเลขที่กันต้องแนบมาทั้ง 2 คน), 3.สำเนาสมุดพกหรือใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตร-ธิดาของสมาชิกศึกษาอยู่, 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของสมาชิก 1 รูป และของบุตร-ธิดาที่จะรับทุน 1 รูป โดยกำหนดส่งหลักฐานที่สำนักงานของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน (ประตู W8) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณกานต์พิชญา ศรีเจริญมงคล โทร.08-6708-2046 และ 0-2300-6089

                นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพ กล่าวอีกว่า เพื่อความไม่ประมาท ขอให้สมาชิกและบุตร-ธิดา ที่มาร่วมงานแจกทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยมีหลักฐานการฉีดจากแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” (ยกเว้นเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี) รวมทั้งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK มาก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมนำผลการตรวจ หรือภาพถ่ายผลการตรวจมาแสดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

                ทั้งนี้ นายไพฑูร กล่าวเสริมอีกว่า นอกเหนือจากกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกแล้ว สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “คาราวานกีฬา” เป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ โดยสมาคมฯ ร่วมกับ มูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา รวมทั้งผู้สนับสนุนหลัก อาทิ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และสายการบินแอร์เอเชีย สำหรับกิจกรรม “คาราวานคนกีฬา 2565” สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ล่าสุด สมาคมได้ส่ง นายสวัสดิ์ เกิดแก้ว และ นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปสำรวจพื้นที่เรียบน้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมีนาคม ศกนี้.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *