สภามวยไทยโลก ในพระราชูปถัมภ์ เดินหน้าดันโครงการ”สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก”

วันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ ห้องประชุม โรงเรียนมวยไทย รังสิต จากที่ประชุมคณะกรรมการสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ ได้มีมติเห็นชอบโครงการ” สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” และได้แต่งตั้ง นายอำนวย เกษบำรุง เป็นประธานโครงการฯ พร้อมคณะที่ปรึกษาและทีมงาน ที่ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรวม 18 ท่าน


พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ กล่าวถึงโครงการ”สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” เป็นโครงการฯที่จับต้องได้ หากมีปัจจัยทุกด้านที่เหมาะสม ก็จะสามารถผลิตนักมวยไทยรุ่นใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก และสร้างความนิยมและเผยแพร่”มวยไทย” ศิลปการต่อสู้ประจำชาติไทย ให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

นายอำนวย เกษบำรุง กล่าวถึงที่มาของโครงการ มวยไทยได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิคสากล IOC ซึ่งประเทศไทยต้องสร้างนักมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมารองรับการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *