“สภามวยโลก WBC – WBC มวยไทย ยูธ แคร์” มอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาให้แก่นักมวยเยาวชน

เยาวชนนักมวยไทย

สภามวยโลก (WBC) โดย มร.มัวริซิโอ สุไลมาน ประธานใหญ่ ร่วมมือกับ “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia) และ น.ส.ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ประธานโครงการ ดับเบิ้ลยูบีซี มวยไทย ยูธ แคร์ (WBC Muaythai Youth Cares) มอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาให้แก่นักมวยเยาวชนสู้ภัยโควิด

กองทุนโฮเซ่ สุไลมาน

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในประเทศไทย เป็นระยะเวลายาวนาน มร.มัวริซิโอ สุไลมาน ประธานสภามวยโลก ได้รับทราบจาก พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยแห่งเอเชีย ถึงความเดือดร้อนของบรรดานักมวยไทย โดยเฉพาะนักมวยเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งผู้ปกครองยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษา และหลายรายต้องชกมวยเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

โครงการ WBCMT Youth Cares

สภามวยโลก WBC จึงได้ร่วมกับ ดับเบิ้ลยูบีซี มวยไทย ยูธ แคร์ (WBC Muaythai Youth Cares) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้แก่นักมวยเยาวชน ทำการคัดเลือกนักมวยเยาวชน จำนวน คน ที่มีความประพฤติดี ชกมวยเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ได้รับเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษารายละ 5,000 บาท จากกองทุนโฮเช่ สุไลมาน โดยได้ทำการส่งมอบเงินให้แก่นักมวยเยาวชนไปแล้ว(โอนเข้าบัญชี) เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2564

พล.ต.อ.โกวิท และ น.ส.ณาภิรักษ์

สำหรับ รายชื่อนักมวยทั้ง 19 คน มีดังนี้ ด.ช.นันทิพัฒน์ ชัยรัมย์ (แรมโบ้ ป.เรืองรัมย์) , ด.ช. ศุภวิชญ์ อะรัญ (แสงมณี ศิษย์อภิเดช) , นาย ภูธเนศ เอี่ยมรัมย์ (นำขบวน ศิษย์บุญมี) , ด.ช. ศรฤทธิ์ นาคนวล (แสงพนาเล็ก ส.แสงพนา) , ด.ช.ชาติภูมิ สาระวารี (โกมิน วินอุบล) , ด.ช.ระฟ้า อัครเทวา (ฐานทัพ ว.อุรชา) , ด.ช.วัฒนาศักดิ์ วงศ์สวาสดิ์ (น็อตใหม่ ว.อุรชา) , ด.ช.พีรพัชร เสาขวัญ (พีระชัย หนุ่มพรเทพ) , ด.ช.ธวัชชัย แฝงโกฎิ (ลีโอ หนุ่มพรเทพ) , ด.ช.ณัฐพงษ์ เกียรติคง (พยัคฆ์ดำ ช.ธนาพร) , ด.ช.วรการต์ สุขทั่ว (ยอดเพชรเอก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน) , ด.ช.วรเมธ สุขทั่ว (ยอดเพชรโท ยูฟ่าบูมเด็กเซียน) , ด.ช.ณัฐพล อานุภาพ (กำปั้น ล้านวิว (สันติมวยไทย)) , ด.ช.รัฐธรรมนูญ อ่อนสี (ธันวา) , ด.ช.ธนากร อิงชัยภูมิ (แป๊ก) , ด.ช.ภูวนัตต์ ภูมีศรี (ลุย แสนชายน้อย) , ด.ช.ธิติพันธ์ โชคคุณ (โบ๊ท) , ด.ช.กิรพัฒ อนันต์เต่า (อ๊อป) และ นาย ภักครพล วังปาน (เพชรเวียงพิงค์ เพชรเหรียญทอง)

ภพธร รุ่งสมัย และสุรพจน์ พงษ์จิวานิช ฝ่ายปชส.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *