“ศึกมาตุภูมิ มวยไทย” มิติใหม่วงการมวย “ชาติซ้าย” จัดเต็ม หนุนชิงแชมป์ปทท.3 คู่

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (PAT) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย , กองทุน
พัฒนากีฬาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย , สมาคมสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี จัดแข่งขัน มวยไทย
อาชีพ “ ศึกมาตุภูมิ มวยไทย” Muaythai Motherland เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เผยแพร่ให้ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ชมลีลาการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็น ศิลปะแขนงหนึ่งของประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และที่สำคัญมีส่วนในการสร้างงาน สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยภายในประเทศ เพื่อรองรับการเติบโต ของมวยไทยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

เมื่อเวลา 14.00 น.วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดย “ ชาติซ้าย ” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ พร้อมด้วย นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร. ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และ “เงาะบางกะปิ” ปมต.กรธนพล วิลัยเลิศ ผู้แทนกลุ่มพลังใหม่ โดยสมหมาย สกุลเมตตา จัดแถลงข่าวรายการมวยไทยอาชีพ “ ศึกมาตุภูมิ มวยไทย” Muaythai Motherland กำหนดขึ้นในวันเสาร์
ที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยได้มีการนำนักมวยไทยชื่อดังขึ้นชก
กับนักมวยต่างชาติ ที่ทางคณะกรรมการจัดได้คัดสรรมาแล้วอย่างดี มีการป้องกันแชมป์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 รุ่น พร้อมคู่มวยประกอบรายการอีก 7 คู่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN18 เวลา 20.35 – 23.00 น. คาดแฟนมวย จะเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น (เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป)

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จัดอย่างถูกต้องตามกฎ กติกา ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ซึ่งทางสมาคมฯพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ผลักดันให้มีการสร้างมาตรฐานทั้งเวทีการแข่งขัน อุปกรณ์ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆ คณะกรรมการผู้ตัดสินชั้นนำ รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนการแข่งขันที่ชัดเจนให้โชว์คะแนนในแต่ละยก ที่จะทำให้คนดูสามารถเชียร์มวยและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน นอกจากความสนุกสนาน ตื่นเต้น ยังเชื่อว่ามาถูกทางแล้ว

นอกจากนี้ ในกิจกรรมวันงานได้มีการออกบูธการให้ความรู้ทางด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา โดยขอความสนับสนุนไปยังผู้อำนวยการสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยมีมาตรฐานตามหลักการของความเป็นสากล เหมือนกีฬาชนิดอื่น ๆ อย่างเต็มที่

นายกสมชาติ กล่าวว่า “ทางสมาคมฯ เล็งเห็นความส าคัญของกีฬามวยไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่การกีฬาแห่งประเทศไทย รับรองให้ด้ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกบักีฬาหรือส่งเสริมกีฬามวยอาชีพ ในนามของชาติและใหใ้ชค้า วา่ “ประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยเต็มรูปแบบ ตาม
มวยไทย ภาค1 อยา่งเต็มที่”

ขณะที่มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 18.30 น เป็นต้นไป โดยสมาคมฯ ได้ใช้กรรมการที่ผ่านการอบรมฯ จากในสังกัดสมาคมฯและ สนามมวยเวทีลุมพินี มามีส่วนร่วมในคร้ังน้ีด้วย ตามยุทธศาสตร์สมาคมฯ “ การบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน บุคลากรวงการมวยมีคุณภาพ มั่นคงในอาชีพ สร้างกีฬาามวยจากท้องถิ่นสู่สากล”

สำหรับคู่มวยมีดังนี้ “3 คู่เอก” ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์191 ป้องกันแชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ป.กับ ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน , ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันโยธิน ป้องกันแชมป์ประเทศไทย รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ป.กับ เก้าปฏัก ซินบีมวยไทย , แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต ป้องกันแชมป์ประเทศไทย รุ่นเวลเตอร์เวท 154 ป. กับ แสนพล ส.สมหมาย พร้อมคู่ประกอบรายการอีก 7 คู่ รวมเป็น 10 คู่

Leave a Comment

Your email address will not be published.