รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขอบคุณ จิตอาสา ชมรมวีรบุรุษแชมป์โลกไทย

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ขอบคุณ และซาบซึ้งน้ำใจ จิตอาสา ชมรมวีรบุรุษแชมป์โลกไทย พร้อมผู้ร่วมศรัทธา นำอาหารมอบ ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ผู้ดูแล ผู้ป่วยช่วยวิกฤตไวรัสโควิด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 ที่ โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพ.ธรรมศาสตร์ รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลฯ ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการขอขอบพระคุณ ชมรมวีรบุรุษไทย และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ นำอาหารกล่องจำนวน 600 กล่อง มามอบให้ ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
ก่อนหน้านั้นวันเดียวกันในช่วงเที่ยง เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตแชมป์โลกขวัญใจ ในนามประธานชมรม พร้อมผู้สนับสนุนและมีจิตศรัทธา นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ไปมอบตามโครงการจิตอาสา ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลาหนึ่งเดือน ล่าสุดดำเนินมาเป็นวันที่ 24

ซึ่งธารน้ำใจดังกล่าว นอกจาก นายนริส สิงหวังชา บริจาคเงินราว 90,000 บาทเป็นค่าอาหารตลอด 30 วันแล้ว ยังมีผู้บริจาคสบทบ ทุนทรัพย์สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบ จาก นายไตรสรณคมน์ หนองเรือง และ นายชัยวัฒน์ ประยงค์รัตน์ และคุณคงศักดิ์ ขุนแก้ว และ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม รวม 30,000 บาท
บริจาคสมทบ น้ำดื่ม แบบแพ็ครวม 200 แพ็ค จาก พรสวรรค์ ป ประมุข และ ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยต้านภัยยาเสพติดหมู่บ้านพระปิ่น 3 และชาวตลาดนัดแสงจันทร์ถาวร
,สนับสนุนน้ำดื่ม ตลอด 1 เดือน ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) และนายกสมาคม ส.บ.ม.ท. ,สนับสนุนน้ำดื่มตลอด 1 เดือน รวมทั้งหมด 200 แพ็ค โดย คุณสุกานดา มิตรศาสตร์ และ คุณ ศศินันท์ ธันยวีร์บุญเชิด และ คุณธัญรดี อภิรักษ์สันติ

โดยมี เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตแชมป์โลก และ คุณยศรินทร์ ตลับนาค ประธานเครือข่ายแกนนำจิตอาสาพัฒนาสังคม ร่วมดำเนินการจัดส่งอาหารไปยังโรงพยาบาลสนาม ต่างๆ ตลอด 1 เดือน
นอกจากนี้ ยังจะมีการแจกอาหารเพิ่มเติมให้ประชาชนทั่วไปทุกวัน โดย จะมี ข้าวกล่อง จะมีจันทร์ถึงศุกร์ ,ก๋วยเตี๋ยว ในวันเสาร์ และ อาทิตย์
ช่วงเย็นหลังจากเสร็จภาระกิจส่งมอบอาหารให้ รพ. แล้ว โดย ชมรมวีรบุรุษแชมป์โลกไทย ยังร่วมกับ เครือข่ายแกนนำจิตอาสาพัฒนาสังคม และน้องๆ จากชมรมจิตอาสาฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ช่วยกันจัดทำข้าวกล่องอีก 200 ชุด เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับทุกๆ คน ที่อยู่ใกล้ๆ ละแวกย่าน พหลโยธิน 64 หรือ กม.27 ที่ บ้านจิตอาสา27 (หลังป้ายรถเมล์) ทุกวันอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *