ยกมือโหวตให้ “ก้องไกล – ปัญญา” คว้าดีเด่น วันมวยไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธานประชุมทางไกล

สิ้นสุดการรอคอย การพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติวงการมวย “วันมวยไทยแห่งชาติ” 6 กุมภาพันธ์ โดยปีนี้จัดล่าช้าเพราะโควิด-19 ระบาดหนัก แต่ยังยึดหลักการเดิมคือพิจารณาผลงานในรอบปี 2563 ซึ่ง”ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” ผงาดนักมวยไทยอาชีพดีเด่น ส่วนประเภทนักมวยสากลอาชีพดีเด่นได้แก่ “ปัญญา ประดับศรี” (เพชรมณี ซีพีเอฟ)

ก้องไกล

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 2 กันยายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางไกลผ่านระบบZOOM เพื่อพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 มีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน , พลตรี อำนาจ การงาน รองประธาน , พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย รองประธาน , นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย , นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย , ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมก์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร , พล.ท.ภิญโญ เข็มเพชร ผู้แทนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย , นายทวี อัมพรมหา ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม , นายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์ , นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์ , นายบุญเชือน เจริญผล , นายพินิจ พลขัน , นายภพธร รุ่งสมัย , นายศิริ สาระผล , นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย , นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย

นริส สิงหวังชา

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีรางวัลรวม 27 ประเภท กรอบในการพิจารณารางวัล จะนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทละ 2 คน (ยกเว้นรางวัลปูชนียบุคคล เสนอได้มากกว่า 1 คน) กรณีรางวัลใดไม่มีผู้เหมาะสม จะไม่มีการมอบรางวัล เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากปี 2563 เป็นช่วงโควิดระบาด กิจกรรมน้อย ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อจัดเตรียมความพร้อม

เชฟบุญธรรม
 สำหรับการพิจารณา เป็นไปในลักษณะการอภิปรายแล้วยกมือโหวดเปิดเผย เน้นความเที่ยงธรรมโปร่งใส พร้อมยึดหลักการบุคคลที่ได้รับรางวัลนั้น ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยด้วย(ถ้าเป็นรางวัลเกี่ยวกับบุคคลวงการมวย 7 ประเภท)
พ.ต.ท.สุรเชษฐ์

รายละเอียดรางวัลต่างๆ มีดังนี้

นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย) ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย , นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(หญิง) ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร , นักมวยสากลอาชีพ(ชาย) ปัญญา ประดับศรี , นักมวยสากลอาชีพ(หญิง) ไม่มี , นักมวยไทยสมัครเล่น(ชาย) กฤษณะ พัดไสว , นักมวยไทยสมัคเล่น(หญิง) จุฬารัตน์ กระแสขันธ์ ,นักมวยสากลสมัครเล่น(ชาย) ส.ต.ต.ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด , นักมวยสากลสมัครเล่น(หญิง) ส.ต.ต.ใบสน มณีก้อน ,นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(ชาย) ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ , นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(หญิง) เสน่ห์จันทร์ ศักดิ์ชำนิ , คู่มวยดุเดือด เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ กับ ยอดเพชร ส.สปาร์คยิม , หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ , ผู้ฝึกสอนดีเด่น รอฉาด เทพวารินทร์ , ผู้ตัดสินดีเด่น วรศักดิ์ ภักดีคำ, ผู้จัดการนักมวยดีเด่น สุนทรี โลหะพืช , ผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่น บุญธรรม ภาคโพธิ์ , นายสนามมวยดีเด่น ธีรยุทธ หอประเสริฐกิจ , สื่อมวลชนดีเด่น ชาคร ห่อวโนทยาน , ปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น 1.จรัสเดช อุลิต 2.ประนอม อัมพินย์ 3.วิชิต ชี้เชิญ 4.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 5.นริส สิงหวังชา , ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น (สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย) 1.พฤหัสเล็ก ศิษย์ขุนทอง 2.เสน่ห์ ทับทิมทอง , ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น(สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย) 1.ดร.สำราญ สุขแสวง 2.พล.ต.ศุภชัย ม่วงกรุง, ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(ชาย) โผน พรัญชัย ,ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(หญิง) พญาหงส์ ส.สุทธิชัย , ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น ดึเซลน้อย ช.ธนสุกาญจน์ , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น (บุคคล) เอนก จิตตขจรเกียรติ , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(องค์กร) 1.โตโยต้า เค.มอเตอร์ 2.บจก.จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(หน่วยงาน)โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

เพชรสังวาลย์ กับ ยอดเพชร

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ จากความสำเร็จที่ไอโอซีรับกีฬามวยไทยเป็นสมาชิก คือ ผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ดีเซลน้อย

ส่วนพิธีมอบรางวัลคาดว่าคงไม่เหมือนเดิม อาจเป็นการเดินทางไปมอบรางวัลถึงสถานที่ของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดของ ศบค. ประกอบด้วย

โผน พรัญชัย
ฤทธิเดช
ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร
เสน่ห์จันทร์
พญาหงส์
ปัญญา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *