มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวไทยฯ ครั้งที่ 5 “วู้ดดี้” สืบสานไหว้ครูที่อยุธยา “ผู้ว่าฯ” เป็นปธ.

“วู้ดดี้” ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย เจ้าของรางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย ปี 2564 เดินหน้าสร้างสรรค์มวยไทยและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับนานาชาติต่อเป็นปีที่ 5 โดยจัดระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความสนใจจากสมาชิกกว่า 51 ประเทศ คาดว่ามีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิด พร้อมสืบสานพิธีไหว้ครูมวยไทย อนุสาวรีย์นายขนมต้ม

สมาคมครูมวยไทย โดย “วู้ดดี้” ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , สมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ ,องค์กรมวยไทยโลก WMO , สมาคมมวยโบราณ , สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ ,สหพันธ์มวยธบราณโลก จัดงาน”มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5″ โดยการสนับสนุนจากสมาชิกกว่า 51 ประเทศ คาดว่ามีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยจัดระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีไหว้ครู การใช้ศิลปะการต่อสู้สร้างความเข้าใจอันดีงามต่อกัน และสานต่อความสำเร็จในการจัดงานจาก 4 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งล่าสุดจัดเมื่อปี 2562 ถือเป็นการกลับมาเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพในหมู่คณะ พัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ยอดรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังสามารถสนองตอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ด้วยความพร้อมของการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากผ่านเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า19 การจัดงานครั้งนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ขณะที่คณะทำงานครั้งนี้ประกอบด้วย ประธาน ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ , รองประธาน จรัสเดช อุลิต และ ชาญณรงค์ สุหงษา พร้อมด้วยทีมงาน แสวง วิทยพิทักษ์ , สุรเชท แก้ววงศ์ , พิมพ์ผกา ชอบจิต , ศิริกุล สันติชาติ , ชัยวัฒน์ ตั้งศุภวัฒนกิจ , ภัทรี ยาร์ด , สัมพันธ์ ทองแดง , รุ่งทิพทย์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ , ศิรินภา ธนาภรณ์ไพบูลย์ และ ร้อยโท วีรายุทธ์ พงษ์ศรีธัญธนา

สำหรับรายละเอียดการจัดงาน คือ วันที่ 12 มีนาคม นักกีฬาทั้งหมดเข้าพักลงทะเบียนที่โรงแรมแกรนด์อยุธยา พร้อมประชุมทีมกรรมการผู้ตัดสิน , วันที่ 13 มีนาคม ตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักนักกีฬา อบรมกรรมการผู้ตัดสิน ที่โรงแรมแกรนด์อยุธยา ช่วงเย็นเป็นพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามกีฬาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร้บเกียรติจาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ต่อด้วยการแข่งขันมวยโบราณ , วันที่ 14 – 16 มีนาคม จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 17 มีนาคม เป็นพิธีไหว้ครูมวยไทย พิธีบวงสรวงนายขนมต้ม ที่หน้าอนุสาวรีย์นายขนมต้ม ที่สนามกีฬาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน วู้ดดี้ เผย “ขอบคุณการสนับสนุนจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก ที่ทำให้มหกรรมนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่สำคัญเป็นงานไหว้ครูมวยไทยที่ทำติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในดินแดนของ “นายขนมต้ม” นักมวยไทยผู้เป็นตำนานตลอดไป”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *