ฟิลิปปินส์อ้าแขนรับ”นริส”มอบบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์บาโคลอด


นาย โรดริโก้ ดูเตร์เต้ (Rodrigo Duterte)ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งให้เกียรติ นายนริส สิงหวังชา โปรโมเตอร์ชาวไทย เชิดชูเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของประเทศฟิลิปปินส์

นายนริส สิงหวังชา โปรโมเตอร์มวย และประธาน มวยสากลอาชีพแห่งประเทศไทย (PAT) ในนามตัวแทนองค์กร สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปฟิลิปปินส์ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับ หนังสือแต่งตั้งจากรัฐบาลโคลอด ประเทศฟิลิปปินส์ ยกให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของบาโคลอด “SON OF THE CITY OF BACOLOD ” ผู้ทำคุณแก่ประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ นาย โรดริโก้ ดูเตร์เต้ ผู้นำของช่าติยังได้มอบ นาฬิกาให้เป็นที่ระลึก โดยมี ตัวแทนของ คณะกรรมาธิการกีฬาและดูแลกิจกรรม หรือ “แก็บ” (GAB) (เทียบเท่าการกีฬาแห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรของกระทรวงกีฬา ฟิลิปปินส์ ให้การรับรองพร้อมแสดงความยินดี มอบบัตรสมาชิกการกีฬาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการรับรองสัญชาติให้แก่ นายนริส ในฐานะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการมวยในประเทศฟิลิปปินส์อย่างมากมายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *