“พระแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ผูกข้อมือรับขวัญ ล่าสุด ลาสิกขาแล้ว

“พระแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกWBC 2 สมัย ลาสิกขาเป็น​ที่เรียบร้อ​ย เมื่อเวลา 05:00 น. ของเช้าวันพฤหัสที่ 14 ก.ค.65

หลังจากนั้น ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญหลังลาสิขาบท ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมกลับมาล่าแชมป์โลกสมัย 3 ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *