ปิดยิ่งใหญ่ “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ ปี63”
“มาดามโอ๋” สุดปลื้ม เยาวชนมีสปีริตน้ำใจนักกีฬา

ปิดฉากอย่างตื่นตาตื่นใจ สุดยิ่งใหญ่กับ “มหกรรมการต่อสู้กีฬาไทยฯ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี63 ที่ลานอเนกประสงค์หน้านิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย

เมื่อเวลา 18.00 น.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดย ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา จัดพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย การแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 , การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์เยาวชน , การแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ธันวาคมที่ผ่านมา

“มาดามโอ๋” ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมฯ เผย สุดประทับใจ ยิ่งกว่าผลการแพ้ชนะ เมื่อได้เห็นภาพผู้เข้าแข่งขันและทีมงาน ต่างมีสปีริตแสดงน้ำใจให้กันและกัน แพ้ชนะเป็นเพียงเกมกีฬา มีการแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะ และให้กำลังกับผู้แพ้ ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับการทำงานในปีต่อๆไปด้วย ส่วนครั้งต่อไป สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันในวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝากติดตามกันต่อไปด้วย

ผลการแข่งขันกีฬามวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทชายมี 3 รุ่น โดยรุ่นไลท์ฟลายเวท 48 กก. เหรียญทอง นายพลากร ดำดี รร.เมืองกระบี่ , เงิน นายพจศวีย์ รักขาว รร.กีฬานครศรีธรรมราช , ทองแดง นายณพนรร แสงสุรภพ สมาคม จ.ตาก , นายรัฐศาสตร์ ขันทอง รร.วัดราชาธิวาส , รุ่นฟลายเวท 51 กก. เหรียญทอง นายชนวีร์ เครือแก้ว รร.เมืองกระบี่ , เงิน นายวิเจ็ส โอ๊ค รร.วัดทรงธรรม , ทองแดง นายธนกร รร.วัดราชาธิวาส , นายฤทธิอมร แสงสว่าง สมาคม จ.ตาก , รุ่นแบนตั้มเวท 54 กก. เหรียญทอง นายวีรภัทร บุตรหลัง รร.กีฬานครศรีธรรมราช , เงิน นายเสกข์ ณ เมืองกระบี่ , นายภิรมย์ รัตนคำพจน์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก , นายสุริยา ไกรมณี รร.วัดทรงธรรม , ประเภทหญิงมี 3 รุ่น โดยรุ่นไลท์ฟลายเวท 48 กก. เหรียญทอง น.ส.กรองกาญจน์ สำลี รร.กีฬานครศรีธรรมราช , เงิน น.ส.ศุภ ฟ้าธรณีแสง ศิษย์จ่าชาติ , ทองแดง น.ส.ศศิธร พันเทศ รร.วิสุทธิกษัตร์ , นส.วิลาสินี ภู่เด่น สมาคม จ.ตาก , รุ่นฟลายเวท 51 กก. เหรียญทอง น.ส.โสมรัศมี ไชยสุยะ รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ , เงิน น.ส.ยศวดี ประพฤติชอบ รร.กีฬานครศรีธรรมราช , ทองแดง น.ส.วทันยา บัวนาค เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ , น.ส.สร้อยกมล โคกะทิง รร.เมืองกระบี่ , รุ่นแบนตั้มเวท 54 กก. เหรียญทอง น.ส.จิตติมา พรหมเสน รร.เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ , เงิน น.ส.ณัฐณิชา ทำมา ศิษย์จ่าชาติ , ทองแดง น.ส.พรหมพร พูลสวัสดิ์ เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ , น.ส.เบญญาดา วัชรพัฒนกุลสมาคม จ.ตาก

ผลการแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์เยาวชน ประเภท มวยไทย TEAM รุ่นไม่เกิน 13 ปี อันดับ 1 ชัยบาดาลวิทยา , อันดับ 2 อบต.สนามคลี , อันดับ 3 วัดคลองตาคล้าย 2 , อันดับ 4 – 5 ไม่มี , ประเภทมวยไทย TEAM รุ่นไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1 โสภณศิริราษฏร์ , อันดับ 2 ชมรมคีตะมวยไทย ค่ายมวย พ.นอบน้อม , อันดับ 3 ขุขันธ์ , อันดับ 4 นวมินทร์ราชูทิศสตรีวิทยา 2 , อันดับ 5 วัดคลองตาคล้าย 1 , ประเภท มวยไทยDUO รุ่นไม่เกิน 13 ปี อันดับ 1 อบต.สนามคลี , อันดับ 2 บ้านโนนถาวร , อันดับ 3 เมืองสุพรรณบุรี , อันดับ 4 บ้านคลองพระพิมล , อันดับ 5 ราษฏร์บำรุง , มวยไทย DUO รุ่นไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1 เทพบดินทร์เชียงใหม่ 1 , อันดับ 2 เทพบดินทร์เชียงใหม่ 2 , อันดับ 3 ขุขันธ์ , อันดับ 4 เทพบดินทร์เชียงใหม่ 3 , อันดับ 5 หนองพอกวิทยาลัย

ขณะที่การแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มี 4 คือประเภทบุคคล (ช-ญ) , กระบี่ประเภททีม (ช-ญ) , ดาบสองมือประเภทบุคคล(ช-ญ) , ดาบสองมือประเภททีม(ช-ญ) โดยผลการแข่งขันกระบี่บุคคลชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายนฤเดช วีระสุข RPCM , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอชิร กลิ่นอำภา Power limit , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายปุณยวีร์ จันทร์แจ่มใส เกษตร 1 และ นายฌาณัฏฐ์ ภัคธันยสิทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กระบี่บุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่าที่ ร.ต.หญิง สมฤดี ชายทวีป Power limit , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.พรพรรณ วันคำใส Power limit , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.สุรีรัตน์ หลำเจริญ Power limit และ น.ส.วัชราพร มงคลพัฒน์ มกช.กรุงเทพ , ดาบสองมือบุคคลชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอชิร กลิ่นอำภา Power limit , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายศักดิ์สิทธิ์ หอมสวัสดิ์ Power limit , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายนฤเดช วีระสุข RPCM และนายสิริศักดิ์ แสงทา Power limit , ดาบสองมือบุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ศิริพร มีแก้ว เกษตร 1 , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.สุพรรษา ด้วงสงกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.สุนิสา ทับพลี มหาวิทยาลัยการกีหาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ , สำหรับประเภททีมกระบี่ชาย ชนะเลิศ Power limmit , รองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ , รองอันดับ 2 มกฬ อ่างทอง และ ชมรมกีฬาดาบไทยและศิลปะป้องกันตัว มช. , ทีมกระบี่หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ มกช.กรุงเทพ , รองอันดับ 1 ชมรมกีฬาดาบไทยและศิลปะป้องกันตัว มช. , รองอันดับ 2 เกษตร 1 และ เกษตร 2 , ประเภททีมดาบสองมือชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมPower limit , รองอันดับ 1 ทีมRPCM , รองอันดับ 2 ทีมชมรมกีฬาดาบไทยและศิลปะป้องกันตัว มช. และทีมขุนดาบเมืองเพชร , ส่วนดาบสองมือหญิง ชนะเลิศได้แก่ ทีมPower limit , รองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ , รองอันดับ 2 ทีม TNSU.BANGKOK และ เกษตร 1

สำหรับรางวัลผู้ชนะ เหรียญทองได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงิน 5,000 บาท , เหรียญเงินได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 3,000 บาท และทองแดงได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล , ส่วนมวยไทยประเภทTEAM อันดับ 1 ได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 3,000 บาท , อันดับ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 2,000 บาท , อันดับ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 1,000 บาท , อันดับ 4 -.5 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินชมเชย