ปิดฉากการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นกลาง ประจำปี 2565 โดยวันสุดท้ายได้รับความรู้ด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา และจิตวิทยา ด้าน พลอากาศโทวัฒนชัย เจริญรัตน์ อุปนายกฯ และประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ หวังผู้เข้าอบรมนำความรู้กลับไปพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักในสังกัดขึ้นมาประดับทีมชาติต่อไป

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นกลาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ที่ห้องจัดเลี้ยง เวอเรนด้า (VERANDA) โรงแรมบ้านไทย บูทีค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักในสังกัดสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เข้าร่วมจำนวน 47 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกในระดับที่สูงขึ้น และนำไปพัฒนาวิธีการฝึกซ้อม และนักกีฬาในสังกัดต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เป็นการอบรมวันที่ 5 (วันสุดท้าย) โดย สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (DCAT) ถ่ายทอดความรู้ด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping in Sport) และ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ถ่ายทอดความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก

สำหรับพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก พลอากาศโทวัฒนชัย เจริญรัตน์ อุปนายกฯ และประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เป็นประธาน พร้อมมอบวุฒิบัตร นอกจากนี้ พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมพิธีด้วย

พลอากาศโทวัฒนชัย เจริญรัตน์ อุปนายกฯ และประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมทุกคน ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญกีฬายกน้ำหนักชั้นนำของประเทศไทย ขอให้นำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักในสังกัดอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างนักกีฬายกน้ำหนักหน้าใหม่ที่มีศักยภาพขึ้นมาประดับทีมชาติไทยต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *