“บิ๊กสมชาย” แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกมวย “อ.เฉลิม” นั่งที่ปรึกษา ประชุมนัดแรกต้น ก.พ.

สมชาย พูลสวัสดิ์
“บิ๊กสมชาย” นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานพิจารณารางวัล งานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2564 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ออกหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลงานนักมวยไทยยอดเยี่ยม นักมวยไทยดาวรุ่ง และ ผู้ฝึกสอนมวยไทย รวม 3 รางวัล ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์เฉลิม ประหยัดทรัพย์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวย เป็นที่ปรึกษา 

“วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น. ในรูปแบบนิวนอร์มัล ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานจัดงาน และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล มี 22 รางวัล 

ในส่วนของกีฬามวย ปีนี้มี 3 รางวัลจากทั้งหมด 22 รางวัล คือ รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม, รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม โดยนายสมชายแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกมวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสยุติธรรม ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวสายกีฬามวยจำนวน 10 คน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 1 คน มีรายชื่อดังนี้ นายภพธร รุ่งสมัย (ประธาน) , นายธานี ชัยสุนทรโยธิน , นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์ , นายพินิจ พลขัน , นายสุนนท์ จันทร์ศรีทอง , นายสายันต์ เย็นวัฒนา , นายชาคร ห่อวโนทยาน , ร.ต.อ.สมปอง วงศ์สุทิน , นายดนุชกานต์ อ่อนวิมล , ว่าที่ ร.ต.นพดล ศรีทวีกาศ และ นายเฉลิม ประหยัดทรัพย์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวย (ที่ปรึกษา) 

สำหรับหน้าที่ของคณะทำงานคัดเลือกมวย จะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อเข้ารับรางวัลๆละ 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล ซึ่งมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาและรับรองอีกครั้งจึงจะสมบูรณ์ โดยเบื้องต้นนายภพธรแจ้งว่าจะเรียนเชิญคณะทำงานฯมาประชุมครั้งแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ และจะประชุมครั้งต่อไปภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประชุมที่ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โซน W6 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก

เฉลิม ประหยัดทรัพย์

ส่วนรางวัลทั้งหมด 22 รางวัล มีดังนี้ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม, รางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยม (Sport), รางวัลประเภททีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม (Event), รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม, รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม, รางวัลชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยม (Sport), รางวัลประเภททีมกีฬายอดเยี่ยม (Event), รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยม, รางวัลเอกชัย นพจินดา, รางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา และรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *