‘บอร์ดกกท.’ ไฟเขียว แต่งตั้ง ‘พลัฏฐ์’ ผอ.มวยคนใหม่ มีผล 1 ก.ค.

พลเอกประวิทย์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

รมต. พิพัฒน์

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค กกท. โดย กกท. ได้วางแผนดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ระยะแรก ประจำปี 2562 – 2564 เพื่อยกระดับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบัน กกท. ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับจังหวัด พร้อมให้บริการ จำนวน 38 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภาค จำนวน 2 ภาค ได้แก่ ภาค 4 จังหวัดสงขลา และภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้อีกด้วย

ดร.ก้องศักด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายและสำนัก จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นางสุรางค์รัตน์ วาดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.นายยุธยา จีนหีต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ 3.นายประวิทย์ เมตตา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน 4.นางนิตยา เกิดจันทึก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
5.นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผอ.มวย นายพลัฏฐ์
ขอบคุณข้อมูลจาก กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 30 มิถุนายน 2564
นายพลัฏฐ์ เมื่อครั้งตรวจรับมอบอุปกรณืมวยกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *