“นริส” สุดปลื้ม รับรางวัลกกท.2 ปีซ้อน งานเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวย 27 ก.ย.นี้

คุณนริส สิงหวังชา ประธานองค์กรมวยหลายแห่ง และผู้ก่อตั้งชมรม-องค์กรมากมาย ซึ่งในวงการมวยขนานนามให้เป็นพ่อพระแห่งวงการมวย เจ้าตัวสุดปลื้มได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกกท. 2 ปีซ้อน

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, ผู้บริหาร กกท. และบุคคลในวงการมวย ร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ด้าน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การพัฒนาและความสำเร็จของวงการกีฬามวยไทยในแต่ละมิติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากบุคลากรผู้ทรงเกียรติในการนำพา “มวยไทย” ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการกีฬามวยไทย ตลอดจนกีฬามวยสากลของประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ทั้งกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อมุ่งสู่การสร้างอาชีพ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวย ครั้งที่ 9 (ผลงาน ปี 2563) และ ครั้งที่ 10 (ผลงาน ปี 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการร่วมผลักดันกีฬามวยให้เติบโตต่อไปให้สมกับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการบรรจุกีฬา “มวยไทย” เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ โดยจะมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในช่วงปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 67 รางวัล

ด้าน คุณนริส สิงหวังชา เจ้าตัวสุดปลื้มได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกกท. 2 ปีซ้อน คือ รางวัลปูชนียบุคคลวงการกีฬามวยดีเด่น(ผลงาน ปี 2563) และ รางวัลผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(บุคคล) (ผลงาน ปี 2564) โดยกล่าวขอบคุณกกท. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งตนจะมุ่งมั่นตั้งใจทำคุณประโยชน์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *