ททท. จับมือ WBC MUAY THAI ร่วมกันส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผลักดันศักยภาพ Soft Power ไทยสู่เวทีโลก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ สภามวยโลกมวยไทย (WBC MUAY THAI) โดย พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลโดยเจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของโลก พร้อมด้วย นางสาวอรพินทร์ หาญชาญชัยกุล อัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหาร สภามวยโลกมวยไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และร่วมเสวนาทิศทางการส่งเสริมมวยไทย ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นำเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้วยซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวต่างชาติ และสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย โดย ททท. มุ่งพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย ผลักดัน Soft Power of Thailand ภายใต้แนวคิด 6F : 4M คือ Food Film Fashion Festival Fight Friendship Music Museum Master และ Meta โดยมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ของซอฟต์พาวเวอร์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย ททท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและร่วมสืบสานจัดงาน “ไหว้ครูมวยไทยโลก” มาอย่างต่อเนื่องในวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นการส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อีกทั้งเป็นการขยายฐานนักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สนใจพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสร้างความประทับใจ ความภูมิใจให้กับผู้รักกีฬามวยไทยทั่วโลกด้วย

ในการนี้ ททท. จึงได้ร่วมมือกับ สภามวยโลกมวยไทย (WBC MUAY THAI) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวในกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยนำร่องแคมเปญการตลาด “Amazing MuayThai” เพื่อบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬามวยไทย ด้วยความเป็น Global Brand ระดับโลก ของ WBC MuayThai ผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนโยบายผลักดันให้มวยไทยเป็นกีฬามาตรฐานระดับสากลของรัฐบาล เจาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยออกแบบสร้างสรรค์เข็มขัดสำหรับแชมป์ WBC MuayThai ด้วยการผสมผสานลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าทอไทย ด้วยฝีมือสร้างสรรค์ของชาวเขาจากดอยตุง จ.เชียงราย เข้าเป็นหนึ่งใน Soft Power ของไทยเผยแพร่สู่คนทั่วโลก
ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือนี้ ททท. จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวมวยไทยเพื่อสร้าง Brand Awareness การท่องเที่ยวด้านมวยไทยในต่างประเทศ และยกระดับมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของโลก นำไปสู่การสร้างรายได้และส่งเสริมการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมวยไทยในทุกมิติ

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย เผยว่า จากอัตราการเติบโตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ มวยไทยและแนวโน้มของผู้สนใจกีฬามวยไทยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรต่างๆ จะร่วมกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เพื่อนำวัฒนธรรมประจำชาติไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การผลักดัน “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power ที่มีศักยภาพ ซึ่งควรต้องดำเนินการในหลายมิติมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะในต่างประเทศและกลุ่มเยาวชน New generation ซึ่ง WBC MUAYTHAI มีเครือข่ายอยู่แล้วทั่วโลก จึงสามารถต่อยอดทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ชักชวนผู้ที่สนใจให้มาเรียนมวยไทยในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยผ่านมวยไทย โดย WBC MUAYTHAI จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ (International Marketing) ผ่านเครือข่ายประเทศสมาชิก พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมมวยไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกรวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะมวยไทยในประเทศไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสการทางการค้าและการลงทุนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกระตุ้นการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ททท. ยังได้แต่งตั้ง แมททิว ดีน นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ให้เป็น Amazing MuayThai Ambassador เพื่อช่วยขับเคลื่อนแคมเปญนี้กันต่อไปอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *