ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน จัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีการทดลองทดสอบข้อสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ


ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการทดลองทดสอบฯ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *