ติดต่อเรา

บริษัท เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส จำกัด

28/39 การเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 60  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 561 4864 (ฝ่ายเว็ปไซต์ 092 996 2836)