“ซี้ด มวยไทย” ทันสมัย เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชู “แพรพลอย” มวยหญิงคนดัง ปลูกจิตสำนึก

แพรพลอย ช.กังวาน(ม.กรุงเทพธนบุรี) อดีตนักมวยหญิงคนดัง ที่เตะสั่งสอนหนุ่มมือบอนเอาน้ำราดศีรษะ เข้าร่วมโครงการ “ซี๊ด มวยไทย” SEED MUAYTHAI ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อนุรักษ์มวยไทยและมีทัศนคติที่ดีในการฝึกมวยไทยเพิ่อการป้องกันตัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารวิจิตรวรศาสน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ “รองน้อย” นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานเปิดการอบรมคลินิกมวยไทย “ซี้ด มวยไทย” SEED MUAYTHAI เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย รุ่นที่ 4 พร้อมทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยนายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยความร่วมมือจาก ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , การกีฬาแห่งประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชู “แพรพลอย ช.กังวาน(ม.กรุงเทพธนบุรี) หรือ น.ส.แพรพลอย แซ่เอี้ย เจ้าของฉายา “ขวาท่อนซุง” อดีตนักมวยหญิงชื่อดัง แม้จะเลิกมวยไปแล้วแต่เมื่อมีภัยใกล้ตัวเข้ามาถูกหนุ่มมือบอนเทน้ำราดศีรษะก็สามารถใช้วิชามวยเอาคืนทันควันเตะไม่ยั้ง จนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเร็วๆนี้

ด้านแพรพลอย เผย “อยากให้เยาวชนทุกคนให้ความสำคัญกับกีฬามวย อย่างน้อยสามารถเป็นการป้องกันตัวได้ ในฐานะที่ตนได้ดีเพราะมวยไทย เคยได้ทุนการศึกษาเรียนฟรี จึงอยากให้มวยไทยบรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาด้วย”

สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อปรับภาพลักษณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นต่อกีฬามวยไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักมวยให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยผ่านบุคลากรมวยที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแบบในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น หันกลับมามีความสนใจในกีพามวยไทย ศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดการพัฒนาความสามารถให้สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและบุคลากรในวงการกีฬามวยต่อไป

โครงการที่ผ่านมาของคลินิกมวยไทย SEED MUAYTHAI เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย มีการอบรมมาแล้ว 3 รุ่น รุ่นที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย รุ่นที่ 2 เซ็นทรัลภูเก็ต รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทย) จังหวัดบุรีรัมย์

งานวันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 127 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย(ร่มเกล้า) และจากศูนย์เยาวชนต้นกล้ามวยไทย หนองจอก โดยมีวิทยากรจากทีมงาน “ลานนาไฟท์ติ้ง” นำโดย “ครูดิน” นายวิทวัส ค้าสม ให้วิชาความรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *