ชาวมวย เฮ! “สคม.ร่วม ส.มวยอาชีพ” ยกระดับค่ายมวยไทย

จัดโครงการรับรองมาตรฐาน มอบอุปกรณ์มวย ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย(สคม.) การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย(PAT) ผลักดันและพัฒนากีฬามวยไทยให้มีความเข้มแข็งในการเป็นกีฬาอาชีพ โดยจัดโครงการ “รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ” , มอบอุปกรณ์มวยมาตรฐานให้ค่ายมวยทั่วประเทศ และเปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมวยไทยรุ่นที่1 สมัครภายในวันที่ 9 มกราคม 2564

เมื่อเวลา 14.00 น. วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย “ชาติซาย ” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ (PAT)
ได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬามวยตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนค่ายมวยไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 7,650,00- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหมื่นบาทถ้วน) จากคณะกรรมการกีฬามวย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มีนายเจริญ สุวรรณศรี ผอ.กองการบริหารงานกีฬาภูมิภาค , นายภูวดล ไข่คำ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย , นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผช.กองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพและ นายยงยศ แย้มงามเหลือ นิติกร4 เป็นผู้แทนรับมอบ

วัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬามวย ให้ค่ายมวยในท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน และได้ใช้อุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ก็พามวย , เพื่อส่งเสริมอาชีพค่ายมวยในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬามวยไทย เพื่อรองรับบริการแก่ เยาวชน ประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจเพื่อมาออกกำลังกายและเรียนรู้กีพามวยไทยของชุมชน เพื่อสร้างกระแสมวยไทย และยกระดับมาตรฐานมวยไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยม และเข้มแข็งสู่อนาคตกลไกการขับเคลื่อนมวยไทยจากท้องถิ่น สู่สากลโลก ตามโครงการ “รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ”

โดยขั้นตอนต่อไป สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกค่ายมวยต่อไป

อุปกรณ์ที่ส่งมอบครั้งนี้ใช้โรงงานคุณภาพของท็อปคิงส์ ประกอบด้วย กระสอบทรายแบบแขวน 176 ชุด , เชือกกระโดด 528 เส้น , เป้าล่อมวยชนิดยาวหน้าโค้ง 352 คู่ , เป้าล่อมวยชนิดสั้น 352 คู่ , เป้าท้อง 352 คู่ , สนับแข้ง 176 คู่ , นวมฝึกซ้อม 704 คู่ , เฮดการ์ด 352 อัน , แบคชกกระสอบ 352 คู่

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 9 มกราคม 2564 ผ่านทาง: www.muaythaicampcer.com หรือสอบถามรายละเอียดที่: งานมาตรฐานและสวัสดิการกีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7111 ต่อ8563 – 8564 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่: Page Facebook การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ