ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย คัดเลือกบุคคลดีเด่น ร่วมเสนอชื่อกกท.

ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย ประชุมคระกรรมการพิจารรารายชื่อบุคคลในวงการมวยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้พิจารราในวันที่ 14 ก.พ.66 ก่อนที่จะมีการมองรางวัลในวันที่ 17 มี.ค.66 จ.พระนครศรีอยุธยา ในงานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดยได้เสนอชื่อ รณชัย ต.รามอินทรา ที่เพิ่งคว้ารางวัลยอดมวยไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปหมาดๆ ส่วนนักมวยหญิง เสนอชื่อ ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง

ที่ร้านอาหารอภิชาตซีฟู้ด ย่านคู้บอน ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย ได้ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาส่งรายชื่อบุคคลในวงการมวยให้กับ คณะกรรมการชุดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งจะมีการพิจารราตัดสินในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และจะมีการจัดงานใหญ่มอบรางวัลในวันที่ 17 มีนาคม ที่จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับการประชุมครั้งนี้มี “ทิดแฝด”บุญเชือน เจริญผล ประธานที่ปรึกษามาเป็นประธาน และมี ร.ต.อ.สมปอง วงศ์สุทิน ประธานชมรม และคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือ โดยมีการเสนอรายชื่อในแต่ละรางวัลดังนี้

รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย) เสนอชื่อ รณชัย ต.รามอินทรา
รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง)เสนอชื่อ ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง
รางวัลนักมวยสากลอาชีพ(ชาย)เสนอชื่อ เพชรมณี ซีพี.เอฟ
รางวัลนักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) เสนอชื่อ ขุนศึกเล็ก ยูฟ่าบูมเด็กเซียน
รางวัลนักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (หญิง) เสนอชื่อ โสมรัศมี มานพยิม
รางวัลคู่มวยดุเดือดดีเด่น เสนอคู่ สุดหล่อ สจ.โต้งปราจีน กับ แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ , สุดหล่อ สจ.โต้งปราจีน กับ กล้าผจญ ลูกบ้านใหญ่ และ เสกสรร อ.ขวัญเมือง กับ ขุนหาญเล็ก เกียรติเจริญชัย
รางวัลหัวหน้าค่ายมวยดีเด่น เสนอชื่อ บูม เด็กเซียน
รางวัลผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่น เสนอชื่อ สมหมาย สกุลเมตตา
รางวัลนายสนามมวยดีเด่น เสนอชื่อ สมจิตร แว่นแก้ว
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น เสนอชื่อ อ๊อด สารคาม
รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงาม (หญิง) เสนอชื่อ มารี เดสไลไฮน์ จากลักเซมเบิร์ก
รางวัลผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น เสนอชื่อ จ้าวสมุทร เกียรติช่องเขา
รางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) เสนอชื่อ เทพกรณ์ บูมเด็กเซียน
รางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) เสนอชื่อ อู๋ กุญแจ
รางวัลผู้ฝึกสอนมวยสากลอาชีพดีเด่น เสนอชื่อ ฉัตรชัย สาสะกุล

รางวัลผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น เสนอชื่อ ธนภัทร เสือแก้ว
รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น เสนอชื่อ นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น(สาขาอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย) เสนอชื่อ สมชาย พูลสวัสดิ์
รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น (สาขาผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวย) เสนอชื่อ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *