จ.ชัยภูมิ ผนึก สพล.ชัยภูมิ เปิดรพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้านรักษาตัว


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาชัยภูมิ กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด โดยประสานหน่วยงานราชการหลายแห่ง
สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดี (กรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และ อดีตกรรมการผู้ตัดสินสนามมวยเวทีราชดำเนิน) เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกเอราวัณ (อาคารกีฬาอเนกประสงค์) ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิดจังหวัดชัยภูมิ เป็นแห่งที่ 2 โดยพื้นที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 170 – 220 เตียง

ภพธร รุ่งสมัย รายงานข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *