กกท. เดินหน้า ทุ่มเงิน 308 ล้าน เตรียมจัด “โมโต จีพี” ต.ค. 64

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ทนุเกียรติ

ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการชำระค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี (ปีที่ 3) ให้กับ บริษัท ดอร์นา สปอร์ต จำกัด ตามที่สัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ.2561-2563 (3 ปี) แต่ในปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการขอเลื่อนมาจัดในปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะต้องจัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และตามมาตรการของจังหวัดที่จัดการแข่งขันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ ดูแล และติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการแข่งขันโมโตจีพี โดยจะต้องตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร ที่ทางราชการกำหนดและจัดทำเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดการแข่งขันฯ ในปี 2564 อีกด้วย

วิษณุ

ทั้งนี้ ค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ในปีนี้ (ปีที่3) ซึ่งจะต้องชำระเป็นจำนวนเงิน 307,528,387 บาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้งบประมาณจัดการแข่งขันมาแล้ว จำนวน 100 ล้านบาท และมีเงินรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น หากเป็นไปได้จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ต่อไป

โปรดปราน


กองประชาสัมพันธ์ กกท.
15 มิถุนายน 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *