กกท. ยกระดับวงการมวย ปรับตำแหน่ง ผอ.จากซี 8 เป็น 9

ปรเมษฐ์

“กกท.” การกีฬาแห่งประเทศไทย ยกระดับวงการมวย จึงปรับให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ระดับ 8
(ใหม่) สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ระดับ9 ดังนี้

ธีรวัฒน์

1.กองบริหารงานกีฬามวย ระดับ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารกีฬามวย นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์

2.กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย ระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *